moderate

 • 71moderate nuclear risk — vidutinė branduolinė rizika statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis pavojus, kai laukiamas poveikis yra pakenčiamas arba blogiausiu atveju nelabai trukdo. atitikmenys: angl. moderate nuclear risk rus. средняя… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 72moderate radioactive contamination zone — vidutinės radioaktyviosios taršos zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Labiausiai nutolusi nuo branduolinio sprogimo epicentro (antžeminio ar antvandeninio kontaktinio sprogimo centro) radioaktyviosios taršos zona,… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 73moderate damage — vidutiniai nuostoliai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žala, kuri kliudo naudoti techniką ar įrangą, kol jos bus suremontuotos. atitikmenys: angl. moderate damage pranc. dégât modéré ryšiai: platesnis terminas – branduoliniai nuostoliai …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 74moderate nuclear risk — vidutinė branduolinė rizika statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Branduolinės rizikos laipsnis, kuriam esant tikėtini padariniai yra pakenčiami arba blogiausiu atveju ne tokie žalingi. atitikmenys: angl. moderate nuclear risk pranc. risque… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 75moderate castigavit — /modareytiy kaestageyvat/ In old pleading, be moderately chastised. The name of a plea in trespass which justifies an alleged battery on the ground that it consisted in a moderate chastisement of the plaintiff by the defendant, which, from their… …

  Black's law dictionary

 • 76moderate castigavit — /modareytiy kaestageyvat/ In old pleading, be moderately chastised. The name of a plea in trespass which justifies an alleged battery on the ground that it consisted in a moderate chastisement of the plaintiff by the defendant, which, from their… …

  Black's law dictionary

 • 77moderate-size — adjective intermediate in size • Syn: ↑medium sized, ↑medium size, ↑moderate sized • Similar to: ↑sized …

  Useful english dictionary

 • 78moderate-sized — adjective intermediate in size • Syn: ↑medium sized, ↑medium size, ↑moderate size • Similar to: ↑sized …

  Useful english dictionary

 • 79moderate — 1. adjective /ˈmɒdərət,ˈmɑdərət,ˈmɒdəreɪt,ˈmɑdəreɪt/ a) Not excessive; acting in moderation b) Mediocre 2. noun /ˈmɒdərət,ˈmɑdərət,ˈmɒdəreɪt,ˈmɑdəreɪt/ a) One who holds an intermediate position between the extremes relevant in a politi …

  Wiktionary

 • 80moderate — Synonyms and related words: K, Laodicean, abate, acceptable, accepting, act between, adequate, adjust to, admissible, all right, allay, alleviate, alter, ambling, apathetic, arbitrate, arrest, assuage, attemper, average, backpedal, backwater,… …

  Moby Thesaurus